сряда, 16 октомври 2013 г.

Тялото ти излъчва енергия постоянно - Шри Шри Рави Шанкар

Ти дишаш нали? Дишаш! Определено го правиш. Ти го знаеш, аз го знам и всички останали го знааят.
Тогава какво се случва? Въздухът навлиза в твоето тяло и същият излиза от него и пътува по целия свят. Можеш ли да кажеш, ‘Това е моят въздух’?
Ако разглеждаш нещата на по - фино ниво, разбираш, че не можеш да притежаваш, не си собственик. Но на по - грубо ниво можеш да кажеш, ‘Това е моето тяло.’ Определено!
Дори тогава, твоето тяло произвежда вибрации или енергия. Ти даваш енергия и получаваш такава от космоса. Има непрекъснат поток и всяка клетка в тялото ти се променя.
Ти обменяш енергия през цялото време. Ти не си нищо друго, освен определена вибрация, вълнова функция, честота.
 

 

Определена честота се казва "Сюзън", друга честота се казва "Джефри", а друга "Майкъл". Ти си почти като отделен телевизионен канал. Също както от телевизионната кула се разпространяват различни честоти, за различни канали и от всеки дом, от всеки телевизор те могат да бъдат уловени.
Ти не можеш да кажеш, ‘моят телевизор хваща "BBC", но как и телевизора на съседите успява да хване същия канал ?’ Те са на една и съща честота.
Твоето съзнание е също функция на вълната и има толкова много възможности, толкова много пътища.
 


Същото е със слънцето. Когато слънчевите лъчи навлязат през прозореца на твоята къща, не си казваш ‘О, слънцето влезе през прозореца ми и аз го залових’ Не. Същото слънце ще навлезе изцяло и през прозореца на съседа и през прозорците на други хора по целия свят. Това е сферично мислене.

Ние сме научени да мислим линейно. Ако нещо е родено, то трябва да умре - това е линейното мислене. Мислете сферично. Веданта ви дава сферично мислене. Древните хора са знаели сферичното мислене и затова те използват думата може би, може би това и може би онова.

В джайнизма и джайнистката философия също се използва "може би". Това е много интересно да се разбере. Чрез сферичното мислене, интелекта се стимулира и има възможността да надхвърли ограниченията и да види истината отвъд.
 


Слънцето е изцяло тук и изцяло там. И ти си просто вибрация. Като тяло не можеш да бъдеш навсякъде, но като съзнание можеш да бъдеш на много места.
Когато докоснеш цвете, твоите вибрации отиват в цветето.
Чували ли сте за биометрични брави? Това са брави, които ще се отворят само ако ги докоснеш. Ако бяхте говорили за тези брави преди 20 - 25 години, хората щяха да ви се изсмеят и биха ви помислили за луди. Всичко е възможно.

Така, че всичко е просто функция на вълната. Цялата вселена е вълна; поле на съзнание.